Haldusteenus

Pakume ärihoonetele ja korteriühistutele ka proffesionaalset ja usaldusliku haldusteenust. Meie poolt pakutud haldur reageerib operatiivselt kõikidele robleemidele ja haldusküsimustele.

Haldusteenus sisaldab:

 • tulude planeerimine ja rendiste kogumine
 • kulude jaotamine
 • hoolduslepingute ja kommunaalteenuste vahendamine koos remondi- ja restaureerimistööde juhtimisega
 • dokumendihaldus
 • Kliendi poolt hoone tehnosüsteemide hooldamiseks sõlmitud lepingute täitmise jälgimine
 • Elamu peaarvestite näitude võtmine
 • Näitude kogumine korteriomanikelt
 • Võlglastega suhtlemine
 • Üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Koosolekute protokollide vormistamine
 • Majanduskava koostamine kooskõlastatult kliendiga

Tugiteenusena pakume:

 • Raamatupidamisteenus
 • Tehnohooldus
KÜSI PAKKUMIST SIIT